Redovisning

Brewelius Redovisning AB är en redovisningsbyrå som lägger stor vikt vid kompetens,kundbemötande

och att lösa problem snabbt.Vi erbjuder redovisningstjänster inom allt från löpande redovisning till årsredovisning, inkomstdeklarationer och rådgivning. Som auktoriserade redovisningskonsulter är vi medlemmar i SRF och arbetar enligt REX – svensk standard för redovisningstjänster.Vi arbetar med: 


Löpande bokföring och rapportering

Inkomst- och Skattedeklarationer

Bokslut och Årsredovisning

Skatterådgivning och skatteplanering

Lönehantering, personaladministration

Företagsetablering

Samtalspartner och affärsrådgivar


 

Kontakta oss idag för att få veta hur vi kan hjälpa just ert företag!


info@ekonomiassistent.se


mobil  +46 707 98 45 55